The Yoga Diet

the perfect diet for body and mind

OM YOGAMAT

Du blir hva du spiser…

Vi konfronteres nesten daglig med medieoppslag om mat, helse og ernæring, og stadig flere blir bevisst viktigheten av hva slags mat vi spiser. Innenfor yogafilosofien er det et uttrykk som sier at “du blir hva du spiser”.  Hva ligger det egntlig i denne setningen?

Uttrykket er et forsøk på forklare at maten vi velger å spise faktisk har stor innflytelse både på kroppen og sinnet vårt. Nettopp dette med sinnet er viktig; mens de fleste dietter kun fokuserer på matens effekt på kroppen, er man i yogadietten også bevisst hvilken betydning maten har for sinnet vårt. Yoga dreier seg nettopp om å skape harmoni og balanse mellom kropp og sinn, og det er derfor essensielt med en diett som også fokuserer på sinnets betydnnig.

Yogadietten er ingen ny oppfinnelse, og således ikke bare en ny trend innen mat og helse. Oldtidens yogier var praktiske mennesker, og yogadietten har blitt utviklet over tid basert på empiriske studier. Ved å observere hvilken effekt maten de spiste hadde på både kroppen og sinnet, kunne yogiene etterhvert kategorisere mat i tre ulike grupper: sattva, raja og tama. På norsk kan disse kategoriene oversettes til REN, DYNAMISK OG STATISK.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s